Malý princ – rozbor díla k maturitě

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Rozbor přidal(a): Miruška

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

                                                                                                          Vypravovala: Miroslava Jeřábková

  • INFORMACE O AUTOROVI

Antoine de Saint-Exupéry, celým jménem Antoine-Jean-Babtiste-Marie-Roger de Saint- Exupéry, se narodil 29.6.1900 v Lyonu v bohaté šlechtické rodině a zemřel 31.7. 1944[1]. Byl to francouzský prozaik, publicista, letec a byl považován za filozofa a humanistu.

Od dětství se u něho projevoval zájem o literaturu, o výtvarné umění a i o letectví. Od malička navštěvoval církevní školy, avšak se z něho nikdy kněz nestal. Začal studovat Námořní školu, ale toto studium ho neohromilo. Poté studoval v Paříži na Akademii výtvarných umění,  studium nedokončil a nastoupil k druhému leteckému stíhacímu pluku ve Štrasburgu r. 1921. Ve Štrasburgu se nadchl pro letectví, stal se pilotem a složil tu i zkoušku z civilního letectví. Brzy poté havaroval a měl vážné poranění lebky. Tuto havárii přežil, a zanedlouho havaroval znova, tentokrát v Libyjské v poušti.  Jako civilní letec se dostal na mnoho míst např. do severní a jižní Afriky, což se prolíná i v jeho dílech.[2]a pracoval i u různých leteckých společností. Roku 1923 odešel na chvilku do civilu a stal se úředníkem a obchodníkem, dokonce na nějaký čas prodával i nákladní auta. Což bylo v rozporu s jeho pohledy na svět, neměl rád auta, protože ho nedokázala vznést k obloze.

V této době se už začal věnovat psaní. Jeho první kniha vyšla roku 1926, jedná se o novelu s názvem Letec. Po vydání této knihy přestal prodávat auta, vrátil se k letectví a přepravoval poštu z Toulouse do Casablancy. Hned na to se stal velitelem letiště Cap Juby. Ve 30 letech napsal svojí další knihu Kurýr na Jih. Tato kniha je zajímavá tím, že se tu setkáme s hlavním hrdinou, který zemře v letadle (stejně jako Saint-Exupéry). Dále pomáhal návazat letecké spojení s Patagonií. Poté, co se mu to podařilo, se vrátil do Francie a vydal další knihu (Noční let – příběh nočních leteckých kurýrů, opět využil svých zkušeností) V roce 1934 pobýval v Asii, kde opět havaroval. Tentokrát si zlomil dolní končetinu. V roce 1936 pracoval jako novinář ve španělské občanské válce. Na počátku druhé světové války se dostal do Toulouse a zde školil nové piloty. Zanedlouho se dostal k leteckým průzkumníkům. V roce 1940 se Němci ocitli na území Francie, Saint-Exupéry dostal pokyn k průzkumnému letu a vrátil se se snímky nepřátelského seskupení. Zážitky z tohoto letu se odrazily v další knize – Válečný pilot ( v této knize odsuzoval válku)

Po porážce Francie r. 1940 odešel do USA s tím, že se tu stane letcem průzkumného útvaru, což se také stalo. Z jednoho průzkumného letu se už nevrátil. Jeho tělo ani trosky letadla nebyly nikde nalezeny. V USA začal psát knihu Malý princ, kterou dokončil v roce 1943.

 

  • TVORBA

Antoine psal humanistické příběhy, inspiroval se svými vlastními zážitky (letec, velitel letišť), setkáme se tu s úvahami o smyslu životu, o hodnotách života, autor věří v dobro, věří v pravdu, neustále hledá lásku, přátelství, odsuzuje válku. Polemizuje o tom, co je v životě opravdu důležité

 

  • MALÝ PRINC

→ filozofická (alegorická) pohádka určená dětem i dospělým (próza, střední epika)

→ tuto knihu začal psát v USA v době, kdy musel opustit Francii

→ byly to pro něj ty nejtěžší chvíle, neboť jeho přátelé zahynuly v leteckých bojích o Francii

→ v tuto chvíli uvažoval o životě, uvažoval o tom, proč je naživu zrovna on a zřejmě z těchto důvodů stvořil postavu malého prince

→ knihu sám ilustroval

Jedná se o autobiografický příběh. Motivem pro napsání tohoto příběhu se stala jeho nehoda. Havaroval v Libyjské poušti, kde se mu porouchal motor. A děj této knihy se odehrává na Sahaře, kde pilot potkává malého prince. Celý příběh trvá 9 dnů.

 

Obsah

Kniha začíná autorovým vzpomínáním na dětství, kdy nakreslil svůj obrázek a byl zklamaný z toho, jak vidí dospělí. Celá kniha ale je vyprávěním o pilotovi, který havaroval na Sahaře. Havaroval uprostřed pouště, kde nebyla živá duše, až najednou potkal postavu malého prince. Byl to malý chlapeček s blonďatými vlasy. Příběh začíná, když se malý princ seznámí s letcem a chce po něm aby mu nakreslil beránka. Ať se letec snaží jakkoliv, beránek se princovi nezamlouvá. Nakonec  namaluje jen krabici a řekne mu, že uvnitř je beránek. Malý princ se rozzářil a byl spokojený s kresbou. A tak se pilot seznámil s malým princem. První kapitoly vypráví o tom, odkud malý princ vlastně pochází. Dozvěděl se tedy, že přichází z neznámé planety B612, které je tak malinká, že malému princovi stačilo pár kroků na to, aby ji celou přešel z jednoho konce na druhý. Na této planetě měl pouze 2 vyhaslé sopky a pyšnou květinu, růži, která měla 4 trny na obranu před světem. Velmi pochyboval o její lásce a tak planetu opustil. Putoval vesmírem a při svém putování narazil na 7 planet. Na každé planetě bydlel vždy jen jeden člověk, který představoval typickou lidskou vlastnost např. neskromnost, sobeckost apod. Na první planetě, kterou navštívil žil král, který chtěl všemu vládnout, nebyl zlý, jenom chtěl mít nějakou autoritu, na další se setkal s domýšlivcem, který vždy chtěl slyšet pouze chválu, dále člověk, který se uchýlil k alkoholu, dále podnikatel, který měl v hlavě pouze čísla a nic ho nezajímalo,  na páté planetě se setkal s lampářem, který byl docela odlišný než předešlé lidi, byl na planetě sám se svoji lampou, a lampu zapíná vždy večer a ráno, jelikož se planeta točí stále rychleji, nemá ani čas si odpočinout. Malý  princ vnímá tohoto člověka jako jediného, který nemyslí sám na sebe, ale na to, aby správně plnil své příkazy. Na další planetě se setkal se zeměpiscem, který ho ovšem také zklamal. Přišlo mu zajímavé, být zeměpiscem ale zklamalo ho to, že i když píše o horách, o mořích, ale nikdy je neviděl. Zeměpisec mu poradil aby navštívil Zemi, což také malý princ udělal.  Malému princi se nelíbily předešlé planety, lidé tam neměli rádi svět, byli sobečtí, panovala tam zloba. A malý princ se cítil čím dál tím víc sám. Nejprve se potkal s hadem, který mu nabídl pomoc. Pokud bude malý princ chtít, had ho dokáže zavést zpět do Země, ze které vyšel. Pro prince bylo toto zvíře velmi podivné a putoval dál. Poté se setkal s květinou, s horou, s růžemi a zjistil, že jeho květina není jediná ve vesmíru, neboť to byla také růže. A nakonec se setkal s liškou. Setkání s liškou bylo pro malého prince moc důležité.Díky ní se naučil uvědomovat si city, moudrost a také pochopil, co pro něho květina znamená, zjistil, že je pro něho jediná na světě, i když je to jen růže a růží je mnoho, ale ta růže co pro něho něco znamená, je jen jedna. A tak se malým princ naučil nahlížet na svět z jiného pohledu a pochopil, že všechny hodnoty tehdejšího světa jsou bezvýznamné s porovnání s láskou a přátelstvím.Malý princ se potkává ještě s vyhýbkařem a s obchodníkem. Poté se děj opět vrací k letci a malý princ mu pomohl najít pramen, poněvadž trpěl žízní. Poté, co letec s princem našli studnu, letcovi se podařil opravit motor letadla a malý princ se pomalu začal připravovat na svůj odchod. Vrátil se pomocí hadího ušknutí (tuhle cestu domů mu had nabídl sám) a letec se vrátil také domů. Letec na malého prince nikdy nezapomněl, v poslední kapitole se věnuje vzpomínce na něj, vzpomíná na Malého prince, na to, co dělá jeho beránek, jeho květina. Nikdy na Malého prince nezapomněl, když viděl hvězdy, vždy věděl, že na jedné z nich je jeho malý princ.

 

Hlavní postavy

Malý princ-moudrý, citlivý, nezkažený společností, věrný, milující, nevinný, měl pár věcí co na světě opravu miloval a to svojí květinu a západy slunce

Letec- autor, snaží se pochopit svět, lidi, život

 

Kompozice

Kniha se člení na 27 kapitol, většinou jsou tyto kapitoly velmi krátké, některé třeba jen a jednu stránku a 94 stran. Na začátku knihy je věnování, autor tuto knihu věnuje nejlepšímu příteli, který kdysi byl také chlapcem. V počátečních kapitolách malých princ představuje pilotovi svojí planetu, poté se dostáváme k místu, kde malý princ vypráví pilotovi, jakými planetami prošel, než se dostal na zemi. Každá planeta má svojí charakteristickou postavu, která vyniká svojí vlastností (vlastností dospělých lidí, většinou špatná vlastnost).

 

Jazyk

Kniha je psána spisovným jazykem, chronigicky, setkáme se tu i s rektospektivou (malý princ popisuje planety, na kterých byl před tím, než navštívil Zemi, vzpomíná a vrací se do minulosti). Na začátku je použita ich-forma (autor mluví o sobě, v první kapitole o svém dětství), je použita i na konci, kde vzpomíná na chvíle, které zažil s malým princem. Je použita také ER- forma a to při popisování příběhů malého prince na planetách. Můžeme tu najít mnoho metafor, přirovnání, personifikací (malý princ mluví s květinami, hadem, liškou). V hojné počtu je užita přímá řeč a rozmluva mezi pilotem a malý princem – dialog nebo rozhovory malého prince s květinami, hadem, liškou, či jinými postavami na jiných planetách.

 

Myšlenka

Hlavní myšlenka spočívá v tom, jak dospělí nedokážou pochopit život malých dětí, jak nevidí do jejich světa. Prostřednictvím malého prince vyjadřoval jak je nespokojený s tehdejším světem. Je nespokojený s tím, že lidé uznávají úplně jiné hodnoty. Mají touhu získat co největší majetek, bohatství, moc, ale zapomínají na krása života, na lásku, přátelství, moudrost. Protiklad toho, co vidí dítě a to co vidí dospělý. Např. V první kapitole knihy autor popisuje, jak nakreslil svůj obrázek, byl to slon, kterého snědl hroznýš, když se dospělí podívali na tento obrázek, většinou řekli, že je to klobouk, ale malé dítě v tom obrázku vidí mnohem víc. A to už je důkaz toho, že dospělí se na svět dívají jedním pohledem a vidí ho úplně jinak.

 

Vlastní názor

Kniha se mi moc líbila. Za prvé se mi dobře četla, nebyla zde žádná složitá souvětí, věty byly srozumitelné. Za druhé se mi na té knize líbí jak je svým způsobem nadčasová. I dnes se setkáme s tím, že lidé mají zcela jiné priority, je pro ně důležité něco jiného a neváží si toho, co mají.

 

Citáty

„Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje

„Člověk je sám i mezi lidmi.

„Jedině děti vědí co hledají.

„Budeš tedy soudit sám sebe,“ odpověděl král. „To je mnohem těžší soudit sebe než někoho jiného. Jestliže se ti podaří dobře soudit sám sebe, bude to znamenat, že jsi opravdu moudrý.“

„Lidé zapomněli na tuto pravdu,“ řekla liška. „Ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“

 

Zroje

  1. Malý princ- Antoine de Saint-Exupéry, nakladatelství Cesty, 1998
  2. Obsahy z děl světové literatury-Libuše Ulrichová, nakl. JAS, 2001
  3. Přehled světové literatury 20. století- Vladimír Prokop, 2010
  4. Sedm dopisů Natilii Paley- Antoine de Saint-Exupéry, nakl. Vyšehrad, 2007
  5. Vzpomínky na Malého prince-Antoine de Saint-Exupéry, nakladatelství Mladé léta, 2003

 

[1]    Pravděpodobně byl sestřelen německým letadlem v oblasti Korsiky nebo nad Alpami

[2]    Létal na linkách Toulouse-Dakar, Casablanca-Timbuktu, Buenos Aires- Ohňová země

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!