Malý princ – rozbor díla k maturitě (4)

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Rozbor přidal(a): T.Palivcová

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

Hlavní představitelé světové prózy

1. pol. 20. století

 

FRANCIE
Antoine de Saint-Exupéry

– Francie, próza, 1. polovina 20. století

– letec – zahynul ve 2. světové válce

Noční let – spisovatelovy zkušenosti z války, fungoval jako válečný pilot, průkopník nočních a dálkových letů

Malý princ – nejpopulárnější kniha,moderní pohádka, ústřední postavou malý chlapec přicházející z neznámé planetky, ve své tíživé samotě hledá přátelství a odpovědi na základní otázky lidského bytí

Marcel Proust

Hledání ztraceného času – 7dílný román z prostřed vyšší francouzské společnosti na počátku 20. století, částečně autobiografický, prototyp moderní prózy, ztvárňující psychiku člověka
Anatole France

Ostrov tučňáků – alegorický román, parodie (zlehčení, zesměšnění) na francouzské dějiny od nejstarších dob do počátku 20. století
Romain Rolland       

Jan Kryštof10dílný román, osudy nadaného hudebníka německého původu ve Francii a Švýcarsku, titulní postava částečně inspirovaná životem Beethovena

Petr a Lucie – novela, kontrast čisté lásky a nesmyslně zabíjející války
Henry Barbusse

Oheň – protiválečný román o působení vojáků bojového družstva na frontě 1. světové války

 

ANGLIE

James Joyce

Odysseus – román, lehkovážná parodie na Homérův epos, banální denní i noční bloudění irského žida Leopolda Blooma Dublinem ve čtvrtek 16. června 1904

John Galsworthy

Sága rodu Forsithů – románová trilogie o čtyřech generacích bohaté měšťanské rodiny – kritika předsudků, majetkových měřítek

George Bernard Shaw

Pygmalion nejpopulárnější komedie, profesor fonetiky vychová dámu z pouliční květinářky (hra se stala předlohou úspěšného muzikálu My Fair Lady)

George Orwell

Farma zvířat – vyšla až později – průhledná alegorie Sovětského svazu, protistalinovské dílo

zvířata na farmě pana Jonese jsou od prasat poučena o nutnosti revoluce → farmáře vyhnali, prasata se však stanou samozvanými vůdci („Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější“)

1984 –  děj situován do budoucnosti, země je ve válce, lidé žijí pod nadvládou Velkého bratra a Ministerstva pravdy, všichni jsou trvale sledováni a jakákoli výjimka je odstraněna a potrestána. Čtyřicátník Will Smith si vše uvědomuje, se skutečností je sžitý, později se seznámí s Julií, pokusí se z totality vymanit, nakonec se na oba přijde, oba nesou následky, hlavní hrdina je nakonec fyzicky zlomen a převychován.

 

NĚMECKO

Heinrich Mann

Profesor Neřád – satirický román, kritika despotického gymnaziálního profesora Raata
Tomas Mann

Buddenbroookovi – rozsáhlý společenský román o úpadku a zániku bohaté obchodnické rodiny

Josef a bratři jeho – 4dílná alegorie na motivy příběhu ze Starého zákona

Doktor Faustromán, filozofické promítnutí nástupu fašismu do osudů fanatického hudebního skladatele → nakonec podléhá šílenství

Erich Maria Remarque
Na západní frontě klid
– 1. román, nejúspěšnější, okamžitý světový ohlas, autentické autobiografické zážitky ze zákopů 1. světové války – o tzv. Ztracené generaci zničené válkou

Tři kamarádi – román o hledání smyslu života

Nebe nezná vyvolených – román z prostředí autobomilových závodů

Franz Kafka
Proces  – román, prokurista Josef K. je vyšetřován za podivných okolností neznámým soudem, odsouzen a popraven za neznámý zločin

Zámek – román, zeměměřič K. se potřebuje dostat na zámek, brání mu v tom nejrůznější okolnosti a překážky

Amerika – román, o cestě za bohatstvím a rozplynutím Amerického snu

 

RUSKO

Maxim Gorkij

Matka – román o růstu politického uvědomování dělnictva

Michail Šolochov

Tichý Don –  4dílný román o životě donských kozáků v letech I. sv. v. Říjnové revoluce a občanské války v Rusku

Osud člověka – novela o mravní síle člověka, který přežil boje II. sv. války

 

USA

Theodore Dreiser

Americká tragédie – rozsáhlý román, vrchol amerického naturalismu, příběh mladíka, který zabil svou těhotnou milenku, protože mu překážela v kariéře a vzestupu, a skončil na elektrickém křesle

Ernest Hemingway

Sbohem armádo – protiválečný román o marném hledání úniku z boje v lásce

Komu zvoní hrana – román o americkém dobrovolníkovi bojujícím ve Španělské občanské válce na straně republikánů za demokracii

Stařec a moře – napsáno 1952 jednoduchý příběh – novela – o statečnosti člověka při jeho zápasu s přírodou a překážkami = metafora o smyslu lidského života, o lidské vůli

John Steinbeck
O myších a lidech
– novela, dva chudáci snící při nekonečném putování za prací o místě, které by mohli chápat jako domov – zfilmováno

Hrozny hněvu – nejznámější román, příběh chudé rodiny, která ztrácí domov a putuje z místa na místo za sezónní prací

 

Malý princ

Obsah:

Tento příběh vypráví sám autor, pilot, kterému se porouchá motor uprostřed Sahary. Jednoho rána ho probudí člověk z jiné planety jménem malý princ, žádá ho, aby mu namaloval beránka. Autor mu po několika neúspěšných náčrtech nakreslí bedýnku, v které je beránek. Malý princ je díky své velké představivosti spokojený.
Malý princ pokládá pilotovi několik otázek, na které pokaždé potřebuje znát přesnou odpověď, sám o sobě ale moc nemluví. I přesto se pilot o malém princi dozvídá, že není ze Země ale z planetky  B 612. Jeho planetka je tak malá, že na ní žije jen on sám, pyšná růže, tři malé sopky a baobaby, které musí vytrhávat aby mu planetku nezničily. Jeho růže byla velmi krásná, ale náročná. Chtěla po něm, aby ji zaléval nebo aby na ni dával v noci poklop kvůli průvanu. Kvůli této květině se malý princ rozhodl svou planetu opustit. V tu chvíli se mu růže omluvila a řekla mu, že ho má moc ráda.
Na jeho cestě za poznáním a ponaučením se nejdříve dostane na planetu, kde žije král. Jelikož celou jeho planetu zabíral jeho plášť, bydlel zde sám. Z prince chtěl udělat svého poddaného, myslel si že všemu vládne, dokonce i hvězdám. Protože malého prince královy rozkazy trochu nudily, odešel na jinou planetu.
Na této planetě byl domýšlivec. Nazval malého prince svým obdivovatelem. Neustále po něm vyžadoval, aby mu tleskal, a protože malý princ nevěděl, proč by měl domýšlivce obdivovat šel dál.
Následující návštěva byla velmi krátká, protože prince velmi rozesmutnila. Bydlel zde pijan, který pil, aby zapomněl, že se stydí za to, že pije.

Čtvrtá planeta patřila byznysmenovi, který počítal ,,své“ hvězdy. Chtěl být bohatý, aby mohl vlastnit ještě více hvězd. Díky počítání si prince nevšímal, a tak se princ vydal dál.

Pátá planeta byla ze všech nejmenší. Byl zde lampář se svou lampou, kterou každou minutu rozsvěcoval a zhasínal. Princ mu chtěl poradit jak si odpočinout od práce, ale lampář si nedal říct. Díky jeho věrnosti k rozsvěcení a zhasínání lampy si princ jeho jako jediného dokázal představit jako svého přítele. O ostatních si vždy jen pomyslel, že jsou dospělí velmi zvláštní. Protože byla planeta pro oba a lampu velmi malá, musel princ pokračovat ve své cestě.

Další planetu obýval zeměpisec, který zapisoval do knih od badatelů své zážitky. Poradil princi, aby navštívil planetu Zemi.

Na planetě Zemi se princ seznámil s hadem, který mu slíbil, že když se bude chtít vrátit na svou planetu, pomůže mu. Vydal se tedy na cestu po poušti a dorazil k velké zahradě plné růží, které vypadaly přesně jako ta jeho. Byl  smutný, protože mu růže z jeho planetky řekla, že je jedinečná. Potkal tam lišku a ta mu vysvětlila, že i přesto že jeho růže není na světě jediná, je pro něj důležitá, protože si ji ochočil a proto si ochočil i lišku, kterou následně opouští, aby mohl pokračovat ve své cestě.

Nakonec se poznává s letcem, kterému vypráví celý svůj příběh. Protože je malý princ už dlouho od své květiny, vydá se za hadem, který prince uštkne, a tím pošle na jeho planetku zpět.

 

Ukázka uměleckého textu:

Tak jsem žil sám a neměl jsem nikoho, s kým bych  si mohl opravdu popovídat. Tu se mi jednou před šesti lety v poušti na Sahaře porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem neměl s sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mne otázka života nebo smrti.

Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.

První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek:

,,Prosím pěkně… nakresli mi beránka…“

,,Cože?“

,,Nakresli mi beránka…“

Vyskočil jsem, jakoby do mne hrom uhodil. Dobře jsem si protřel oči. Pozorně jsem se podíval a spatřil jsem prazvláštního človíčka, který si mě vážně prohlížel.

 

Charakteristika uměleckého textu:
I. část

 • zasazení výňatku do kontextu díla

Úryvek je z II. kapitoly. Pilot (autor) právě nouzově přistál na Sahaře a poprvé se setkal s malým princem.

 • téma a motiv

Autor  porovnává svět dětí a svět dospělých. Poukazuje na to, jak důležitá je dětská fantazie, která jednou z člověka z velké části vyprchá. Také varuje nad tím, že cokoli si jednou k sobě připoutáme, máme za to celý život zodpovědnost. Zobrazováním velkého množství postav a jejich vlastností nutí k zamyšlení nad lidskou povahou.

 • časoprostor
 1. léta, 20. století, 9 dní, Země – poušť Sahara
 • kompoziční výstavba

Pohádka je členěná do 27 krátkých kapitol. Začátek a konec knihy je psán chronologicky, části kde princ navštěvuje planetky jsou psány retrospektivně.

 • literární druh a žánr

Literárním druhem je próza.Žánr: moderní pohádka

 

II. část

 • vypravěč
 • postavy

Pilot: autor příběhu, jako jeden z mála chápe Malého prince.
Malý princ: malý chlapec z malé planetky, naivní, nezkušený, má velkou fantazii, nechápe svět dospělých, má hodně otázek

Růže: pyšná, rozkazuje Malému princi, když princ odchází, řekne mu, že ho má ráda

Liška: chytrá a moudrá, radí Malému princi, vysvětluje mu, co je přátelství, láska, jedinečnost
Král: chce všemu vládnout a dávat příkazy
Domýšlivec:
chce aby ho každý obdivoval
Pijan:
proto, aby zapomněl na to, že se stydí za to, že pije
Byznysmen:
chce být bohatý, myslí si, že vlastní všechny hvězdy
Lampář:
pro rozlišení dne a noci rozsvěcel a zhasínal každou minutu,
Zeměpisec:
seděl a zapisoval, ale sám neobjevoval, proto neměl co zapisovat, poradil princovi, aby navštívil planetu Zemi

 • vyprávěcí způsoby

Dílo je na začátku a na konci psáno v ich-formě. Při vyprávění o malém princ je užita er-forma.

 • postupy

vyprávěcí, popisný, úvahový

 • typy promluv

Krátké věty. Použití přímé řeči (rozhovory prince a letce), vnitřních monologů (vnitřní rozhovory malého prince).

 

III. část

 • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

Psáno spisovným, jednoduchým, srozumitelným jazykem. Věty oznamovací, přímá řeč, jednoduché věty i souvětí, nedokončené výpovědi.
beránek, človíček, hlásek – zdrobnělina

 • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

byl jsem opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu – přirovnání

jako by do mne hrom uhodil – personifikace

když mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek – synekdocha

tisíc mil od jakékoliv obydlené končiny – hyperbola

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!