Malý princ – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Rozbor přidal(a): Jorami

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Žánr: filozofická pohádka

Obsah:

Autorem příběhu je Ietec, který havaroval a se svým letadlem na poušti. Když byl malý, rád maloval otevřené a zavřené hroznýše. Dospělí mu řekli, aby se věnoval něčemu jinému, a tak se stal letcem.

Jednoho dne havaruje na poušti.  Zjišťuje, že má omezené množství vody, takže závadu musí co nejrychleji opravit. Od jeho práce ho vyruší tenký hlásek. Otočí se a spatří Malého prince, který po něm požaduje obrázek beránka. Pilot se snaží beránka nakreslit, ale princi se nakreslený beránek nezamlouvá. Nakonec pilot nakreslí krabici a řekne, že beránek je v ní. Malý princ je tedy spokojen.

Malý princ je kouzelná pohádková bytost. Přišel z vesmírných světů, aby našel přítele. Na své planetě měl tři sopky, které jednou za týden vymetal, semena baobabů, které denně vyrýval, protože jejich kořeny by mu mohly jeho planetu roztrhnout. A také květinu. Ta byla velmi pyšná na to, že je jediná svého druhu ve vesmíru. Malý princ si přesto květinu zamiloval (nakonec kvůli ní však planetu opustí).

Poté co Malý princ opustil svou planetku, vydal se na cestu po ostatních planetách.  Na první planetce potkal krále, který nesnesl odpor a pořád chtěl někomu rozkazovat. Na druhé planetě bydleldomýšlivec, který chtěl, aby ho Malý princ obdivoval. Na třetí planetě bydlel pijan. Když se ho Malý princ zeptal, proč pije, odpověděl, aby zapomněl na to, že se stydí, že pije.Na čtvrté planetě potkal byznysmena, který počítal své hvězdy. Byly to jeho hvězdy, protože jeho prvního napadlo, že by je mohl vlastnit.Pátou planetu obýval lampář, který svou svítilnu neustále rozsvěcoval a zhasínal. Na šesté planetě bydlel zeměpisec. Doporučil Malému princi, aby navštívil planetu Zemi, prý má dobrou pověst a tak se poslední zastávkou stala planeta Země.

Na Zemi se seznámí s liškou, která ho zasvětí do tajemství hlubokého citu a přivede k poznání, co pro něj květina doopravdy znamená.  Malý princ se pak setká s výhybkářem a s obchodníkem s pilulkami proti žízni. Malý princ ale vůbec nechápe, proč lidé připisují takový význam takovým věcem.

Když poznal letce, který spravoval rozbité letadlo, cesta Malého prince se chýlila ke konci.Pilot si ho zamiloval. Nechával se unášet vyprávěním o planetách, které Malý princ navštívil, o lidech, které poznal. Pomáhal autorovi přežít, když se s ním vydal na pouť za vodou.

Nastal však den, kdy se musel Malý princ vrátit na svou planetu, ke své milované květině. Takže se nechal uštknout hadem, který mu již dříve nabídl, že se Malý princ může oprostit od své tělesné schránky a posunout svou mysl výš.Zanechává tak vypravěče v nejistotě a smutného, ale již nikdy samotného.

 

Hlavní myšlenka:

Autor shrnuje svůj postoj ke světu a lidem – problematika současného světa –

snaha získat moc, slávu, peníze, ústup od citových hodnot, přikládání důležitosti zbytečnostem. Dále chtěl v díle ukázat lásku, upřímnost, lidskost a opravdovost v postavičce Malého prince, ukázat kontrast mezi světem dospělých a dětským.

 

Hlavní postavy:

Letec(vypravěč) – je sice dospělý, ale stále v něm žije podstatná část dítěte, která se dostává na povrch, když se setká s Malým princem, snaží se mu porozumět, toleruje ho, snaží se být trpělivý

Malý princ– otevřený, upřímný, důvěřivý, nefalšovaný, hravý, citlivý, věrný, milující; typické dítě, které chce vědět úplně všechno, je hodně naivní, ale zároveň má velkou zodpovědnost, ať už za svou květinu nebo za baobaby, které musí každý den vyrývat nebo za sopky, které musí vymetat. Každá špatná věc ho poznamená. Pořád se ptá na stejnou otázku, dokud nedostane odpověď.

Květina– domýšlivá, marnivá, sobecká

Král– panovačný, potřebuje si dokazovat svou autoritu

Domýšlivec– chce slyšet jen chválu, samolibý

Alkoholik– nešťastný, osamělý

Businessman– zaměstnaný, vážný, nebaví se o hloupostech, přesný, zaneprázdněný

Zeměpisec– má o sobě mínění, že je ten nejdůležitější na světě, sebestředný

Lampář– pracovitý, věrný příkazu

Výhybkář– neustále spěchá

Obchodník– postižen hektickým způsobem života, který nemá smysl

Liška– vychytralá, chce mít nad princem moc, hledá lásku (vztah)

 

Místo a čas děje:

Malý princ cestuje ze své malé planetky B612 na další planetky, až nakonec navštíví Zemi, ze které se nakonec vrací domů.

Doba děje není určena, ale pravděpodobně to bude 20. století.

 

Vyprávěcí a slohové postupy:

– psáno chronologicky (tak jak šly události za sebou)

– část, kde navštěvuje různé planetky, je napsána retrospektivně

ICH-forma – na začátku knihy, kdy mluví autor o sobě, popisuje své dětství

ER-forma – při popisování činů Malého prince

metafora (stará opuštěná skořápka)

přirovnání („Klesl pomalu, jak padá strom.“)

personifikace („A růže byly celé zaražené.“)

oxymóron („Jste krásné, ale prázdné.“)

symboly – liška – chytrá, růže – krásná a pyšná)

přímá a nepřímá řeč

vnitřní monology – když princ uvažuje o své květině

 

Jazyk:

– spisovný

– krátké a srozumitelné věty

 

Zařazení do literárního kontextu:

Francouzská literatura (próza) 1. pol. 20. stol.

Jedná se o období první světové války, která způsobila v Evropě hluboký společenský a duchovní otřes. Výraznou stopu zanechala taky v literatuře. Zobrazení válečné tématiky si klade za cíl vylíčit válečné hrůzy a varovat před nimi. Řada světově známých autorů se angažuje v protiválečném hnutí. Díla byla velmi silně ovlivněna.

1. SV přinesla nové objevy, zlepšení dopravy, zkrácení pracovní doby, po válce rozpad monarchií, nové státy (např. Československo), po období konjuktury (hosp. růstu) vznikla 1929-33 hospodářská krize, fašisté se dostali k moci => 2. SV, občanská válka ve Španělsku mezi fašisty a demokraty, všechny události odraz v literatuře, řada uměleckých směrů (secese, civilismus, futurismus, vitalismus, dadaismus, surrealismus, …)

 

Antoine de Saint-Exupéry

– francouzský spisovatel, letec a humanista

– jeden z nejznámějších představitelů francouzské prózy mezi válkami

– pocházel z aristokratické rodiny (měl 4 sourozence) i když mu brzy zemřel otec, měl velmi šťastné dětství, na které velmi rád vzpomínal

– působil jako bojový pilot ve španělské občanské válce, pak bojoval proti nacistům

– reportér (Rusko, Špan., Amerika)

Zemřel 31.7.1944 při přeletu nad Středozemním mořem (dodnes přesně neobjasněno)

– při psaní svých děl se inspiruje svými vlastními zážitky a příhodami (hlavně z leteckého prostředí)

-filoz. úvah a humanistických příběhů

– díla: Letec, Kurýr na jih, Citadela, Noční let, Země lidí, Válečný pilot, Dopis rukojmímu

 

Další autoři:

o   Alain Founier – Velký Meaulnés, Velké dobrodružství

o   Marcel Proust – Hledání ztraceného času

o   André Gide – Penězokazi

o   André Breton – Nadja

o   HenriBarbuss – Oheň

o   Romain Rolland – Petr a Lucie, Dobrý člověk ještě žije

o   Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid

o   George Bernard Shaw – Pygmalion

o   James Joyce–Odyseus

 

Vlastní názor:

I když je kniha napsaná jako pohádka, donutí člověka k zamyšlení.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!