Kytice – rozbor díla k maturitě

Rozbor díla: Kytice

Autor: Karel Jaromír Erben

Rozbor přidal(a): adam

 

 

 

 

 

Autor:  Karel Jaromír Erben (1811 – 1870)

 • Spisovatel, básník, překaldatel, archivář města Prahy
 • Redaktor Pražských novin
 • Vystudoval práva a filizofii
 • Spolupracoval s Františkem Palackým a K.H. Máchou
 • Spolutvůrce Riegrova slovníku naučného (1. naše encyklopedie)
 • Sběratel pohádek a ústní lidové společnosti
 • Zakladatel české moderní balady
 • 1850 – sekretář českého muzea

 

Díla: Kytice, České pohádky(Zlatovláska, 3 zlaté vlasy děda Vševěda), Legenda o sv. Kateřině, Pták Ohnivák

Řadíme ho do Romantismu (vrcholná fáze národního obrození)

 

Znaky: 1.pol 19. století – Anglie

 • protiklad klasicismu
 • označuje životní postoj člověka
 • směr subjektivistický a individualistický
 • staví se proti klasicis. normám, zdůrazňuje tvůrčí svobodu a nezávislost
 • touží po harmonii a přírodě
 • inspirace v gotice, navazuje na preromantismus

 

-> cit, svoboda, bizarnost, gotika, jedinec, nespoutanost, rozpor mezi snem a skutečností

Hrdina: miluje nešťastně, život končí tragicky, autor sympatizuje s hrdinou, autobiografické prvky

Prostředí: hrady, příroda, kostely, chrámy, hřbitovy

Na podobě romantismu se podepisují: Evropské revoluce, Napoleonské války, Bachovský absolutismus, Hnutí za práva Čechů -> Metternichovský absolutismus

 

Romantismus v Čechách:

 1. Fáze obranná = Josef Dobrovský – Zevrubná mluvnice jazyka českého

František Martin Pelcl – Nová kronika Česká

Václav Matěj Kramerius – Kram. vlastenecké noviny

 1. Fáze ofenzivní = Josef Jungman

František Palacký – Dějiny národa Českého v Čechách a na Moravě

Jan Kollář – Slávy dcera

František Ladislav Čelakovský – Ohlas písní českých

 1. Fáze Vrcholná = Josef Kajetán Tyl – Fidlovačka, Strakonický dudák

Karel Hynek Mácha – Máj

 

Romantismus ve světě:

 • Anglie

◦   George Gordon Byron – Childe Haroldova pouť

◦   Percey Shelley – Odpoutaný Prometheus

◦   Walter Scott – Waverly, Ivanhoe

 • Francie

◦   Victor Hugo – Bídníci, Chrám matky boží v Paříži

◦   Stendhal – Červený a černý

 • Rusko

◦   Alexander Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin, Piková dáma

◦   Lermontov – Démon

◦   Ivan Alexandrovič Gančerov – Obloma

 • Německo

◦   Novalis – Hymny noci

◦   Bratři Grimmové – Pohádky pro děti a celou rodinu

◦   Heinrich Heine – Lorelei

a)     Amerika

◦   Edgar Allan Poe – Havran

 

Literární formy:

a)     Próza – povídky, novely, romány

b)     Poezie lyrika, lyricko-epické

 

Kytice z pověstí národních

Těžiště: folklórní materiály – české lidové písně. Na písně se díval jako na zpívané texty. Erben neuznával vzpouru proti osudu, uctíval daný řád. Opakují se témata viny a trestu.

 

Téma: vylíčeny vztahy mezi lidmi, vztah matky a dítěte, vina a trest, boj člověka s přírodou, víra v nadpřirozené síly, osudovost a nevyhnutelný trest za spáchané činy.

 

Doba: 19. století, čas absolutní a neměnný

 

Prostředí: Temné, vychází z lids. pověstí

 

Postavy: Většinou se vyskytují ženské postavy (až na Záhořovo lože). Důležitý je vztah matky s dcerou. Tajemné postavy. Umrlec, Vodník, Houloubek, Polednice…

 

Balada: Lyricko-epickýútvar s pochmurným, strašidelným dějem atragickým koncem. Provinění člověkapotrestáno. Prudký dějový spád.

 

Hlavní hrdinky: Matky, pomáhají ale i ubližují svojí láskou k dětem. Většinou matky milující a obětavé (kytice). Matky vyměňující své děti za zlato (poklad). Dívky toužící po svých milých za každou cenu (sv. košile). Matky litujících svých činů (polednice). Matky a mladé ženy vražedkyně (holoubek, zl. kolovrat). Matky bezcitné a nemilující (lilie).

 

Děj:

 • Kytice – Úvodní balada o dětech, kterým umřela matka. Ona se poté proměnila v kvítek, který nazvali mateřídouška.
 • Poklad – Matka malého dítěte, toužila po pokladu a tím dítě ztratila. Nakonec nemá nic.
 • Svatební košile Dívka hledá svého milého, on je ale mrtvý. Odchází s ním na hřbitov, kde si ji chce vzít k sobě.
 • Polednice – Matka si na své zlobivé dítě zavolá polednici, pak ho chrání, až ho udusí.
 • Zlatý kolovrat – Nevalstní matka a sestra závidí dívce, že si ji vyhlídl král a proto jí zabijí. Jejich čin vyjde najevo.
 • Štědrý den – Sestry, jedna uvidí v rybníku svoji svatbu, druhá smrt.
 • Holoubek – Žena zabije svého manžela, on se promění v holoubka a žalostně zpívá. Ona to nevydrží a utopí se.
 • Záhořovo lože – Balada o hříšníkovi, který se pokáním dá na správnou cestu.
 • Vodník – Dcera, která neposlechne svoji matku, vodník si ji vezme za ženu. Po narození syna chce dívka domů. Za pozdní příchod jí syna zabijí.
 • Vrba – Žena je nočním životem spojena s vrbou. Manželovi se to nelíbí a vrbu porazí a tím zabije svoji ženu.
 • Lilie – Umře žena a chce být pochována v lese. Na hrobě vyroste lilie. Matka jejího manžela květinu zahubí.
 • Dceřina kletba – Dívka zabije své dítě. S pocitem viny se oběsí.
 • Věštkyně – Prorokuje slavnou budoucnost českého národa.

 

Obecná charakteristika:

Literární druh: Lyricko-epický

Literární žánr: Balada (13 balad)

– vydání díla 1853, rozšíření vydání 1861

 

Kompozice: Sbírka je psaná zrcadlovým obrazem (1. a 13. balada mají stejný námět)

příklad: Kytice x Věštkyně – motiv nar. smutku a nadějí, nar. buditelství

S. košile x Vrba – vztah mrtvých k živým

Poklad x Dceřina kletba – motiv mateřské viny (matka x dítě)

Polednice x Vodník – nadpř. bytosti

Zlatý kolovrat x Záhořovo lože – vina a vykoupení

Štědrý den x Holoubek – láska a smrt

Lilie – dodatečně

 

Stylistická charakteristika: dílo obsahuje i více dalších druhů a žánrů, př. pohádka (Zlatý kolovrat), pohanský mýtus (Polednice), lidová pověst (Poklad)

Verš: Střídavý (Kytice, Poklad) Sdružený (Sv. košile, Vrba, Lilie)

Jazykové prostředky – slovní zásoba- : Verše = Sylabotonický verš -> pravidelně se opakující slovní přízvuk, Gonomický verš = typická hravost

Balady mají pravidelný rým – postupný, obkročný, střídavý, sdružený, přerývaný

Použita tehdejší čeština – dnes knižní

Vyskytuje se zde eufonie v rýmu = libozvučnost

Zvukomalba – snaží se nám vyvolat dojem reálného zvuku

Tropy – přirovnání, metafory, personifikace, metonymie, perifráze

Figury – rytmizační prostředek -> anafora (slova na začátku veršů se opakují), epifora (opakování slov na konci verše), epizeuxis (opakování slov uprostřed verše), epanastrofa (opakování slov na konci 1.a na začátku 2. verše), apostrofa (básnické oslovení), elipsa (vynechání slov, líčení děje bez přísudku), anastrofa (inverze = přeházení slovosledu)

Dialogy

Er-forma

Myšlenka – kritika společnosti, poukazuje na život a hodnotu lásky a přátelství, rozdíly mezi dnešními a dřívějšími lidmi, chce morálně poučit čtenáře

Přijetí díla – přijato velmi kladně, ztvárněná lid. moudrost a tradice

Inspirace – Erben čerpá a vychází z lidové tradice, bájí a pověstí, některé balady motivovány křesťanstvím

Další vývoj –  Div. hra (Jiří Suchý – Semafor, 70. léta, 20. století)

Film (2000 – František Antonín Brabec)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!