Stařec a moře – rozbor díla k maturitě

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Rozbor přidal(a): kejsyk

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1. Určete literární druh a žánr díla Literární druh: epika

Literární žánr: novela (krátký příběh, ve kterém je málo postav, velmi často odehrávána na stejném místě s překvapivým koncem)

Literární forma: próza

2. Určete čas a prostor, ve kterém se dílo odehrává  + stručný obsah děje Děj se odehrává v Kubánské vesnici, blízko Havany ve 40 letech 20. století

Hlavní postavou je rybář Santiago, kterému se po dlouhou dobu nedaří chytit žádnou rybu a z tohoto důvodu se místní chlapec Manolin odchází na popud svých rodičů učit od jiného rybáře. Tyto okolnosti dovedou Santiaga k rozhodnutí vyplout na moře a dokázat, že ryby chytat stále umí. Santiago má štěstí v podobě úlovku, o který však musí bojovat s přírodou. O rybu musí bojovat se žraloky a i přes veliké vypětí sil, rybu nezachrání a vrací se zpět pouze s kostrou ryby. U vesničanů si, ale i tak získává respekt.

3.  Určete kompozici literárního díla Kompozice je chronologická

Metoda ledovce: seznámení jen se základními informacemi a zbytek musíme číst mezi řádky (2/3 si čtenář musí domyslet)

4.  Určete základní téma a motivy Dílo popisuje boj starce s rybou, jaký byl život chudých rybářů na Kubě. Autor se snaží říci, že smyslem života není bohatství a hmotné statky, ale hluboké vnitřní uspokojení. Člověk by měl být vytrvalý a neměl by se vzdávat.


5. Určete postavení vypravěče/lyrického subjektu er-forma (vypravěč jen konstatuje, ale nevysvětluje)
6. Určete typy promluv, vyprávěcí způsoby Psáno spisovným jazykem formou odstavců, ponechány cizí (španělské) výrazy, krátké věty, souvětí, přímá řeč.
7. Určete veršovou výstavbu včetně druhů rýmu Próza – je psaná formou textu, nemá rým ani rytmus
8.   Charakterizujte hlavní postavy stařec Santiago – je kubánský rybář, který má pevnou vůli a skromnou povahu, musí pro obživu velmi tvrdě pracovat

chlapec Manolin – je velmi laskavý a obětavý, je starcův pomocník při rybolovu a má ho rád

9.  Charakterizujte jazykové prostředky napsáno spisovným jazykem, velmi jednoduše, strohé, dynamické a napínavé

španělské výrazy (např. galanos = žraloci)

přímá řeč, personifikace

10. Najděte a pojmenujte příp. obrazná pojmenování (tropy a figury) Anafora: Spolkni to ještě líp! Spolkni to pořádně!

Epifora: „Jen je rybo, sněz!  Prosím tě je sněz!

Apostrofa: „Měj strpení ruko!“  „Jak se cítíš, ruko?“

zvukomalba (cvaknutí, chňapající)

personifikace (žralok to nechtěl uznat),

Stupňování (gradace) –  stařec ho zasáhl…, zasáhl ho ještě jednou do téhož místa….

eufemismus (v oku vyhasl život), Epiteton (těžkou špičatou modrou hlavu, škodolibá nenávist), přirovnání (rozrýval hladinu jako rychlý motorový člun),

Metafora: Celé dílo je metaforou;  těžký boj starce s rybou, jeho houževnatost je oslavou života a oslavou lidské statečnosti; nikdy se nemá člověk vzdávat i za cenu nějakých ztrát podle hesla: co tě nezabije, to tě posílí

12  11.  Zařaďte literární dílo do kontextu autorova života a tvorby Byla to jeho poslední kniha, za kterou dostal v roce 1954 Nobelovu cenu.

Za 2. světové války působil jako reportér. Dílo zachycuje některé autorovy zážitky a vzpomínky (život na Kubě, lov lvů).

Poslední roky žil na Kubě, trpěl psychickou poruchou a život ukončil sebevraždou.

12. Zařaďte autora do obecného kulturního kontextu i do kontextu soudobé literatury
(uveďte a popište literární směr, současníky)
Dílo se stalo vzorem pro novodobou literaturu a dodnes patří mezi nejvýznamnější díla Americké literatury

Autor bez použití rozsáhlého popisu dokáže na pár stránkách vyjádřit a nepřímo ukázat lidskou psychologii.

Dílo Stařec a moře je symbolem odvahy a lásky k moři

Hemingway je nejvíce ovlivněn 1. světovou válkou – ztracená generace

Současníci:

Francis Scott Fitzgerald -Velký Gatsby

Williama Faulkner (protiválečný román Báj

 

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!