Kronika ohlášené smrti – rozbor díla k maturitě

Kniha: Kronika ohlášené smrti

Autor: Gabriel García Marquéz

Rozbor přidal(a): Zuz_

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor:

kolumbijský spisovatel a nejznámější představitel magického realismu

1982 oceněn Nobellovou cenou za literaturu

v jeho světě se prolíná mytické a vesmírné s každodenním

tragické s komickým a vymyšlené s reálným

základními tématy jsou jsou láska, smrt, stárnutí a samota

úspěch přišel s první literárním dílem Sto roků samoty, které ho dostalo z dluhů

román o rodině Guendiů popisující historii jejich ale i Kolumbie

Láska za časů cholery, Generál ve svém labyrintu

 

Magický realismus:

směr v latinskoamerické próze od 50. let 20. století

opírá se o magický a mytologický přístup ke skutečnosti

svět pouze nezachycuje ale snaží se jej i vyložit

prolíná realitu s fantasknem a těžko poznat hranici mezi nimi

 

Dílo:

lit. druh: epika (má děj)

lit. žánr: román (rozsáhlé a smyšlené literární dílo zachycující značné množství situací, vztahů a událostí)

nebo novela, která se od románu liší tím, že je kratší

výrazovou formou próza (souvislý text členěný na odstavce, věty..)

 

Charakteristika:

děj z 1. pol. 20. stol v jihoamerickém městečku

popisuje průběh brutální msty vykonané na základě zvykového práva v 5ti kapitolách

předlohou je skutečná událost

motivy: předsudek, strach, nezodpovědnost

 

Postavy:

Santiago Nasar- od začátku je jasné že zemře (za údajné znásilnění Angely)

Angela- má si vzít bohatého Bayarda, ten však přijde o svatební noci na to, že není panna

Pablo a Pedro Vicariovi- bratři Angely, musí zabít Santiaga ikdyž to vlastně udělat nechtělí a vyhýbají se tomu

Bayadro San Román- přijíždí do města a svým velkorysým chováním všechny okouzlí, trvá na tom, že si vezme Angelu (z neznámých důvodů) a uspořádá nákladnou svatbu

vypravěč- zároveň postavou, tehdy malý chlapec, se vrací po 27 letech aby zrekonstruoval události a promlouvá k jednotlivým aktérům → snaží se o objasnění

 

hrdinové mají předem dané úkoly, jejich osud je načrtnut a oni k němu neodvratně směřují

postavy jsou pouhými figurkami v rukou osudu

jde jim mnohem víc o dodržení zvykového práva než o život člověka ale i přesto se snaží tyto zákony pokrytecky obcházet- bratři Vicariové všem v městečku říkají, že Santiaga musí zabít, dokonce chodí s noži v ruce (snad doufají, že je někdo zastaví nebo aspoň Santiaga varuje)

neuvěřitelnou shodou náhod ale vše neustále směřuje ke smrti Santiaga, který není nikým varován

Santiago je ubodán

na vinně však nejsou bratři Vicariové ale obyvatelé městečka, kteří to Santiagovi zatajili a kolektivní vinna nad nimi tak visí ještě několik desítek let po Santiagově smrti

ve finále se čtenář vlastně ani nedozví, kdo Angelu ve skutečnosti o pannenství připravil

 

Jazyk a styl:

vypravěč a zároveň postava vypráví v ich-formě ale i přesto je patrná jeho vševědoucnost

vypráví retrospektivně, ale seznamuje nás i s budoucností postav

snaha o kronikářskou nebo novinářskou objektivitu, která má vyvolat pocit neodvratnosti osudu postav o neřeší otázku viny a trestu- to ji ale o to víc však staví do popředí

jazyk je je faktografický a opírá se o přsný popis událostí

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!