Epos o Gilgamešovi – rozbor díla k maturitě

Kniha: Epos o Gilgamešovi

Autor: Autor neznámý

Rozbor přidal(a): mira

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

1) literárně historický kontext:

 • nejstarší dílo světové literatury, řadíme ho k památkám pocházejícím z počátku Starověku
 • vzniká z lidové slovesnosti kolem roku 1700 př. n. l., předtím byl vypravován
 • autor je neznámý; památka sumerského písemnictví

 

2) téma, časoprostor, kompozice, literární druh (epika), literární žánr (epos):

 • jedná se o epos – rozsáhlou epickou veršovanou skladbu volné kompozice – jde tedy o veršované dílo, které ale má děj
 • dochovaný na 12 hliněných destičkách z knihovny v Ninive, při jejímž požáru se tyto destičky vypálily – obsahuje prolog a čtyři další části
 • byl napsán klínovým písmem v akkadštině a sumerštině
 • děj se odehrává v Mezopotámii za vlády krále Gilgameše – prostředí je částečně skutečné a částečně smyšlené
 • tématem jsou osudy Gilgameše, jenž se snaží dosáhnout nesmrtelnosti

 

3) lyrický subjekt („vypravěč“), promluvy, verš

 • psáno v ER-formě, řeč vypravěče má podobu monologu ve 3. osobě singuláru
 • v průběhu eposu se vypravěč nemění
 • je staven do role neutrálního pozorovatele – nezaujatě popisuje děj a má odstup k příběhu i k prožitkům postav, nezasahuje do děje

 

4) jazykové prostředky:

 • dílo je psáno klínovým písmem v akkadštině a sumerštině
 • překlad je psán spisovnou češtinou
 • obsahuje poetismy, archaismy
 • personifikace, metafora a metonymie (spojení za základě vnitřní souvislosti)
 • epiteton (básnický přívlastek zdůrazňující vlastnosti osob či předmětů – „široká pole“/“zemřelá slova“)
 • anafora (opakování slov na počátku verše), epifora (opakování slov na konci verše)

 

5) stručné vyjádření děje:

 • hlavním hrdinou je Mezopotámský král Gilgameš – je z 1/3 člověk a ze 2/3 bůh
 • nejdříve je líčen jako tyran – nutí lid pracovat za nelidských podmínek – lidé si stěžují bohům, kteří sešlou na zem divokého Enkidua, aby Gilgameše zabil.
 • S tím Gilgameš nejprve zápasí, ale když zjistí, že jsou oba stejně silní, uzavřou přátelství
 • prožívají spolu dobrodružství, konají hrdinské skutky (např. Porazí obra Chumbabu, jenž je zdrojem všeho zla na světě)
 • Enkidu později zemře, protože urazí bohyni Ištar a ta ho prokleje
 • Gilgameš pak začne hledat nesmrtelnost – vydá se za svým předkem (Uta-napišti) (představuje Noema z biblického příběhu o Potopě světa), který mu poradí, aby 7 dní a nocí nespal. Gilgameš to ale nevydrží a je poslán domů
 • Uta-napišti mu ale poví o rostlině na dně moře, která dává věčné mládí – Gilgameš se pro ni potopí, ale sebere mu ji had – od té doby si hadi svlékají kůži.
 • Gilgameš pozná, že jeho snažení je marné, a vrací se zpět do Uruku, kde je oslavován

 

6) myšlenka, symbolika, poznámky,…

 • had = symbol zla
 • nesmrtelnost netkví ve fyzickém životě, ale v tom, co po sobě zanecháme, v našich činech


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!