Věc Makropulos – rozbor díla k maturitě

Kniha: Věc Makropulos

Autor: Karel Čapek

Rozbor přidal(a): BluRay96

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

VĚC MAKROPULOS

I.

 1. literární druhdrama
 2. literární žánrkomedie

    literární žánrový typ → antiutopické drama

 

 1. téma:

celkové téma:

-nesmrtelnost, dlouhověkost – otázka, zda je dobrá pro člověka

-kontrast – city x absolutní bezcitnost (zejména při žalu Pruse nad smrtí syna)

-smysl života, filozofie smyslu pro hodnoty (láska atd.)

 

-hlavní téma:

   –v rámci případu dědictví dojde k objevení paní Makropulos (337 let staré ženy, která zná tajemství dlouhověkosti)

 

 1. Dějství – v Kolenatého pracovně, poprvé se objevuje Elina Makropulos, objasnění soudního sporu o dědictví Loukova, nalezení zapečetěných spisů
 1. Dějství – scéna v divadle asi po koncertě zpěvačky Emili Marty (paní Makropulos), Prus objevuje záhadu, pravděpodobně padělání dokumentů – konfrontace
 1. Dějství – v hotelovém pokoji Elina M. získává od Pruse řecký recept na dlouhověkost zpět, dochází k sebevraždě Janka z nešťastné lásky k paní M., všichni přítomni si žádají nátlakem vysvětlení

 

Proměna – hotelový pokoj se mění na soudní síň, dojde k vysvětlení receptu, případu dědictví atd. – řešení, co s receptem – je zničen (nikdo by neměl žít tak dlouho)

 

 1. časoprostor:

čas: odpovídající době vzniku (20. léta 20. století)

prostor: odehrává se v místech popsaných v ději → pracovna Dr. Kolenatého, divadlo a Emiliin pokoj

 

 1. kompozice:

není dodržena antická zásada tří jednot, dělí se na 3 dějství + proměnu (v podstatě 4. dějství)

-hra psána v próze, mnoho scénických poznámek

-chronologická

 

II.

 1. vyprávěcí postup:

ICH-forma

-autor absolutně nezúčastněný

-velké množství podrobných scénických poznámek (často→ Poznámka pauza, pouze dialogy nebo velmi krátké výpovědi postav)

 

 1. slohový postup:

vyprávěcí, charakterizační (nepřímá charakteristika postav)

 

 1. přístup autora:

autor jednoznačně odsuzuje nesmrtelnost nebo přílišnou dlouhověkost

 

 1. postavy:

reálné, vyvíjejí se

 • Emílie Marty

-zpěvačka obdivována všemi muži

-má ještě mnoho dalších jmen – např. Ellian Mac Gregor, Elsa Müller, Eugenia Montez

-její původní jméno je ale Elina Makropulos a je dcerou alchymisty na dvoře Rudolfa II.

-znuděna životem

-lhostejná ke všemu okolo

-bojí se smrti.

 • Jaroslav Prus

-potomek Josefa Pruse

-soudí se s Albertem Gregorem o právo na statek Loukov

 • Albert Gregor

-potomek Josefa Pruse a zpěvačky Liliany MacGregorové, se kterou měl Josef mimomanželský poměr a syna

-bláznivě se zamiluje do Emílie Marty

 • Kristina

-mladá dívka, která se chce stát zpěvačkou

-milá Janka Pruse

-velmi obdivuje Emílii Marty

-nelíbí se jí představa nesmrtelnosti.

 • Janek

-syn Jaroslava Pruse

-milý Kristiny, ale zamiluje se do Emílie

-ze žárlivosti spáchá sebevraždu.

 • Kolenatý

-nedůvěřivý advokát Alberta Gregora

-chce využít receptu na nesmrtelnost

 • Vítek

-solicitátor→ právní zástupce s omezenými pravomocemi jen k některým úkonům

 • Hauk– Šendorf

-bývalý milenec Emilie

-opakem Pruse, má jižanský temperament, jenž je vystihnut ve španělských rozhovorech s Emilií

 • Komorná
 • Lékař
 • Strojník
 • Poklízečka

 

III.

 1. jazyk:

-hovorový, lidová vyjádření, i slova z argotu či slangu

-mnoho slov z cizích jazyků→Španělština

-srozumitelný, přístupný

-užití zdrobnělin → Bertík

-autentický, velmi bohatý jazyk, slovní zásoba

-časté nedokončené výpovědi, postavy si skáčou do řeči

-vyjádření vzrušení, citových pochodů, časté využívání tří teček

-mnoho exklamací, bohatá interpunkce (?,!)

 

IV.

-dobové vlivy:

-I. a II. Světová válka

-nacistický režim

-světová hospodářská krize 1929

-občanská válka ve Španělsku

-nástup totalitního režimu => komunismus

-rysy směru:

   –na počátku 20. století vrcholí a doznívá realismus (A. Jirásek, K. V. Rais aj.), naturalismus (V. Mrštík) výjimečně impresionismus (F. Šrámek)

   –ve 20. letech: převaha menších prozaických žánrů → povídka, reportáž, utopická

   –ve 30. letech: rozsáhlejší útvary→ román, románový cyklus

-znaky:

-důraz na poznávací (noetickou) stránku díla

-péče o jazykovou kulturu projevu

-zesílení epičnosti

-sklon k baladické stylizaci (baladická próza)

   –Manifest českých spisovatelů: 5/1917 (připravený Jaroslavem Kvapilem)

→požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost)

 

Reakce na první světovou válku

-legionářská lit. → inspirace osudem českých legií v Rusku (Langer, Medek)

-Hašek, Šrámek

 

demokratický proud

-autoři blízcí názorům T. G. M. (demokracie, humanismus), problémy řešit smírnou cestou

-problematika prostého člověka (koníčky – fotbal, zahrádkářství,…)

-humor, hovorový jazyk, prvky okrajových žánrů /detektivka, dobrodružný román) + nebezpečí totalitní moci

-soustředění kolem Lidových novin

-Josef Čapek, Karel Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass

 

Socialistický režim

-společensko-kritická a sociální próza, vychází z Marxe a Lenina

-Ivan Olbracht, Marie Pujmanová, Václav Řezáč

 

Psychologická próza

-zaměřeno na nitro, osud a jejich vliv na okolí

-Jaroslav Havlíček, J. Glazarová, K. Čapek (noetická trilogie)

 

Imaginativní próza

-asociace, lyričnost, obraznost

-Vladislav Vančura

 

-autor:

KAREL ČAPEK

dílo:

1) období do roku 1921

-povídky mají filosofický charakter, nevíra v civilizaci

   Boží muka → filosoficko–detektivní povídky, válečná úzkost

   Francouzská poezie nové doby

   Trapné povídky

 

2) 1920 – 1927

-románové a dramatické utopie a anti utopie

 1. U. R. → vědecko-fantastické drama

   Věc Makropulos → antiutopické drama o nesmrtelnosti

   Továrna na absolutno→ antiutopický román (nebezpečí fanatismu)

   Krakatit → antiutopický román, o výbušnině, pohádkové rysy

 

3) 1928 – 1933

-soubory próz psaných původně pro noviny

-povídky, fejetony, sloupky, bajky, eseje, apokryfy, úvahy

   Povídky z jedné kapsy, z druhé kapsy

   –cestopisy: Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na Sever

   Zahradníkův rok → práce na zahrádce v průběhu roku, využívá vlastní zahrádkářské zkušenosti

   Jak se co dělá film, noviny, divadlo (fejetony)

   Kniha apokryfů

   Měl jsem psa a kočku

 

4) 1933 – 1935

-románová noetická trilogie o problémech poznatelnosti člověka, pravdy a světa

   -noetická trilogie:

     Hordubal → relativnost pravdy při hledání Hordubalova vraha

     Povětroň → snaha o rekonstrukci života – nezjistí se, kdo měl pravdu (jaký byl ten člověk)

     Obyčejný život

 

5) 1935 – 1938

-ovlivnění nástupem nacismu a předzvěstí války

   Válka s mloky → protifašistický antiutopický román, alegorie

   Bílá nemoc

   Matka→ jeho přímý jazyk

 

život:

-1890–1938

-narozen v Malých Svatoňovicích, dětství prožil v Úpici v Podkrkonoší

-prozaik, dramatik, publicista, filozof (pragmatismus)

-manželka Olga Scheinpflugová

-filosof – stoupenec pragmatismu (zpochybňuje pravdu – neexistuje absolutní pravda)

-v Čapkově vile se scházeli tzv. „pátečníci“ → F. Peroutka, V. Vančura, K. Poláček, F. Langer→ diskuse o politice, kultuře, událostech

-předsedou Penklubu – světového klubu spisovatelů

-studium na gymnáziu v Hradci Králové – vyloučen – Brno, FF v Praze, v Berlíně a Paříži

-ve 20. letech dramaturg Vinohradského divadla

-1933 nástup nacismu – boj za zachování demokratických hodnot

-1917-1921 pracoval v Národních listech

-1921- † v Lidových novinách

 

znaky tvorby:

-vyjádření srozumitelné, se smyslem pro humor; bezprostřednost výpovědi

-konkrétnost, dialogičnost, sklon k hovorovosti

-plynulá mluva, souřadnost, hromadění synonym, hovorový jazyk

-tematická i žánrová pestrost děl

-smysl pro tajemno (nedořešené případy)

 

-srovnat s jinými díly:

Povídky z druhé kapsy

-podobnost s detektivními náměty → i ve Věci Makropulos se „vyšetřuje“ podstata problému

-podobný jazyk → charakterizační funkce, cizí výrazy a slova z jiných jazyků

-filosofická funkce → v obou dílech se objevují postavy, které řeší nějaký humanitní problém

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!