1984 – rozbor díla k maturitě

Kniha: 1984

Autor: George Orwell

Rozbor přidal(a): Anežka Literová

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

George Orwell (1903 – 1950)

 • Vlastním jménem Eric Arthur Blair
 • Britský novinář, esejista, spisovatel
 • Demokraticky levicově orientován
 • Proslavil se hlavně jako autor alegorických antiutopických románů Farma zvířat a 1984
 • Narodil se v Indii, brzy se přestěhoval do Anglie, kde žil u říčky Orwell, podle které si dal svůj pseudonym
 • Studoval Eton College, ale rodiče mu nemohli platit studium, a tak začal pracovat pro Indickou imperiální policii – odtud pravděpodobně pochází jeho nenávist k imperialismu
 • Ve třicátých letech se ho silně osobně dotýkaly politické události v Evropě, a tak se stal antifašistou, socialistou a kritikem všech nedemokratických tendencí
 • Jako dobrovolník se zapojil do španělské občanské války v roce 1936
 • Druhé světové války se neúčastnil, kvůli své vleklé tuberkulóze, na kterou v roce 1950 zemřel
 • V komunistickém Československu byl Orwell na seznamu zakázaných autorů

 

Literárně – historický kontext

 • Antiutopista 20. století, je možné jej zařadit do meziválečné anglické prózy, také mezi autory píšící s prvky scifi; Otřesné vize totalitní společnosti
 • Dílo patří k pozdní autorově tvorbě, neboť bylo napsáno v roce 1948 a vydáno 1949, tedy rok před autorovou smrtí
 • Dílo je považováno za jedno z nejzásadnějších literárních děl 20. století
 • Tvořil v 30 – 50. letech 20. století

 

Další autoři s prvky scifi: Tolkien – Hobit, C. S. Lewis- Letopisy Narnie, Ray Bradbury -451 stupňů Farenheita

 

Téma

Upozornit na hrozbu totalitních režimů, manipulace a kontrola

 

Motivy

Obava z techniky, sociální nerovnoměrnost, změna minulosti, newspeak, doublethink, myšlenkový zločin, beznaděj, bezvýchodná situace, ekonomické principy, principy rozložení vlády

 

Hlavní myšlenka

Dílo je brilantní analýzou politických systémů, reaguje na stalinismus v SSSR. Upozorňuje na nebezpečí, kdy se lidská individualita může stát zločinem. Celé dílo je především kritika totalitních režimů a jejich zločinech nejen na celé společnosti, ale především na jedincích – potlačení jejich svobody, znehodnocení lidského života,…

 

Časoprostor

 • Místo je sice konkrétní, ale zároveň neexistující, protože se děj odehrává v autorově budoucnosti
 • Celý rok 1984, v Londýně, třetí nejlidnatější provincii Oceánie, jedné ze tří světových oblastí, společně s Eurasií a Eastasií

 

Kompoziční výstavba

 • Členěno na 6 nepojmenovaných kapitol
 • Chronologická s retrospektivními prvky (Vzpomínky na matku, dvě minuty nenávisti, doba před revolucí, vzpomínky na Catherine,…)

 

Literární charakteristika

 

Vypravěč

 • Vševědoucí
 • Er- forma

 

Postavy

Orwell se věnuje myšlenkovým pochodům postav a vývoji jejich charakteru. Převážně u Winstona – mění se z neutrálního pracovníka vnější strany na rebela a odpůrce režimu a nakonec se vlivem týrání stává milovníkem Velkého Bratra.

 

Winston Smith

 • Pracovník ministerstva pravdy, které se zabývá falšováním historie.
 • Nedůvěřivý, samotářský, ale poté co se zamiluje do Julie, projeví city
 • Přestože Winston falšuje historii, snaží se uchovat si pravdu ve vlastních myšlenkách
 • Snaží se o odboj proti režimu, ale nakonec je utýrán a zlomen

 

Julie                    

 • Pracovnice v Oddělení literatury, které se zabývá vymýváním mozků prolétů
 • Dokáže se výborně přetvařovat, aby nevzbudila podezření
 • Stranu sice nenávidí, ale nechce proti ní bojovat, protože si myslí, že to nemá význam
 • Zamiluje se do Wisntona, ale jejich vztah je podivný a člověk nikdy neví, zda ho doopravdy miluje

 

O’Brien

 • Člen vnitřní strany. Inteligentní, pozná, že Winston není nakloněn Straně, a tak na něj nalíčí past
 • Winstonovi se nejprve zdá, že smýšlí stejně jako on, a tak ho přijde navštívit k němu domů, kde O’Brien dělá, že je členem tajného ‚Bratrstva‘, které vede odboj proti straně, ale ve skutečnosti je agentem Ideopolicie
 • Je to právě on, kdo Winstona mučí

 

Charrington

 • V převlečení za prolétského majitele obchodu s veteší umožní Winstonovi a Julii scházet se v místnosti nad jeho obchodem
 • Ve skutečnosti je agentem Ideopolicie a kvůli němu jsou Winston s Julii chyceni a zavřeni

 

Velký bratr

 • Myšlenkový vůdce Oceánie, neomylný, všemocný, všudypřítomný
 • Není jisté, zda je reálnou postavou, či pouze ztělesněním stranické ideologie

 

Emanuel Goldstein

 • Podle Strany je hlavní zrádcem celé Oceánie
 • Terčem Dvou minut nenávisti
 • Nejprve vysoký stranický post, poté rebel proti straně, vůdce ‚bratrstva‘

 

Syme, Parsons

 • Lidé z Winstonova okolí, kteří byli vaporizováni

 

Děj

V první části díla je popsána ideologie a společnost na příkladu Winstona Smithe. Viz Zvláštnosti díla. Společnost v Oceánii se dělí na Vnější Stranu, Vnitřní Stranu a proletariát. Každý člen Vnější strany je zaměstnáván na některém z ministerstev, která jsou různě pojmenována, ale ve skutečnosti všechna slouží k tomu samému a to k měnění minulosti tak, aby korespondovala se současnou stranickou ideologií, zjednodušování Newspeaku, či mučení. Veškeré emoce jsou zakázané. Všude vládne udavačství.

I přes neustálé vymývání mozků se najdou ve společnosti lidé, kteří si uvědomují, že takhle se žít nemá a že celá ideologie Strany je jen velká snůška lží. Jedním z nich je právě i Winston. Nedokáže odolat a koupí si deník, kam si zapisuje své protistranické myšlenky, přestože ví, že ho čeká jistá zkáza.

Ve druhé části díla se Winston se  zamiluje do úřednice Julie, s níž často utíká mimo dosah špionážní techniky a pomáhá šíření revolučních myšlenek. Celou dobu jsou však sledováni Charringtonem a nakonec zatčení Ideopolicií a mučeni v celách Ministerstva Lásky. Je to tak příšerné, že si oba přejí umřít, několikrát se navzájem zradí, přiznají i to, o čem nic neví, co nikdy neslyšeli a o čem vědí, že není pravda. V okamžicích vrcholné hrůzy se přestanou navzájem milovat.

Celá třetí část knihy popisuje právě ono mučení a ke konci se Winston i Julie ocitají překvapivě na svobodě, ale již nejsou ti samí lidé, protože oba milují Velkého bratra a necítí navzájem k sobě žádné city.

 

Vyprávěcí způsob a typy promluv

 • V textu se objevují dialogy, monology, přímá i polopřímá řeč, charakteristika, slogany

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

 • spisovný, v dialozích použita hovorová řeč, přednost pasiva před aktivem, přednost krátkých slov před dlouhými, přednost původních slov před přejatými, používání newspeaku (zjednodušená angličtina), speciální jazyk à důraz na jednoduchost vyjádřen
 • Newspeak je sice používán, ale neubírá na kvalitě knihy
 • Nespisovný jazyk a vulgarismy v řeči Prolétů

 

Tropy a figury a jejich funkce

 • Zkracování slov, Paralelismus

 

Zvláštnosti díla

Angsoc

 • „Anglický socialismus“
 • Ústřední heslo: „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla.“

 

Vaporizace

 • Zavraždění člověka a smazání nejen jeho přítomnosti a budoucnosti, ale i minulosti
 • Člověk je odstraněn ze všech fotografií, článků, jako kdyby nikdy neexistoval

 

Newspeak

 • Jazyk vytvořený ministerstvem pravdy na základě zkracování slov a vypouštění „zbytečných“ slov ze slovní zásoby
 • Angličtina=oldspeak
 • Cíl: omezit veškeré emoce a kreativní myšlení

 

Ideozločin

 • Podle Strany se jedná o nejhrubší porušení zákona
 • Cokoliv, co jde proti ideologii Angsoc
 • I myšlenka je zločin trestaný mučením, smrtí, či vaporizací

 

Ideopolicie

 • Tajná státní policie, paralela s Gestapem
 • Trestá veškeré Ideozločiny

 

Bratrstvo

 • Neví se, zda existuje, ale mělo by jít o tajný spolek, vedený Emmanuelem Goldsteinem, který činí rebelii proti straně

 

2 minuty nenávisti

 • Povinný pravidelný rituál, kterého se musí účastnit všichni členové Strany
 • 2 minuty jsou pouštěny záběry Ideozločinu a války
 • Lidé musí násilně reagovat a být viditelně pobouřeni, jinak jsou vaporizováni

 

Strana

 • Důležité psát ji s velkým S, protože se jedná o jedinou politickou stranu
 • Sleduje veškeré dění v Oceánii, má všude nainstalované obrazovky, kamery a mikrofony a sleduje tak dění u každého občana 24 hodin denně

 

Doublethink

 • Dvojité myšlení – schopnost udržet dvě protichůdné informace a zároveň ze srdce věřit, že jsou obě 100% pravdivé
 • Ministerstvo lásky – mučení, Ministerstvo pravdy – překrucování reality,…

 

Udržovací válka

 • Oceánie vede neustálou válku proti Eurasii, či Eastasii, což se často mění, ale samozřejmě se dělá, jako by se to neměnilo
 • Neválčí se proto, že by byl nějaký důvod, ale jako prevence proti bohatnutí lidí, proti svobodným myšlenkám
 • Odrazuje lidi od pozitivních emocí a drží je stále ve strachu


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!