Robinson Crusoe – rozbor díla k maturitě

Kniha: Robinson Crusoe

Autor: Daniel Defoe

Rozbor přidal(a): kik

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Národnost autora:

 • Anglický spisovatel

 

Něco k autorovi: 

 • Měl o rok starší sestru Elizabeth
 • V 10 letech mu zemřela matka
 • Za ironický pamflet (kritizující obsah) navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř
 • Poté získal pozici tajného agenta v r. 1707 připravoval sjednocení parlamentů Anglie a Skotska
 • Byl kvůli jednomu dílu vězněn
 • Narodil se v roce 1660 a zemřel 1731
 • Další díla: Hymnus na pranýř, Moll Flandersová, Politické dějiny ďábla
 • Představitel novoklasicismu
 • Za své satirické díla, byl vězněn + jeho díla obsahovala satiru = komické, výsměšné, použití karikatur a ironie za účelem kritiky nedostatků
 • Protože nebyl hrdý na svůj původ, začal před jménem používat „De“ jako náznak toho, že je ze šlechtické krve
 • Syn obchodníka a řezníka z Londýna

 

Směr:

 • Název směru a zařazení do století
 • klasicismus- formuje na osvícenství, a preromantismus
 • polovina 17. století – počátek 19. Století
 • preromantismus = vzor prostý způsob života lidí, kladen důraz na cit i vášeň
 • empír = vychází důsledně z antických vzorů
 • osvícenství = intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, zaznamenal převrat ve vývoji myšlení Evropy, prosazuje vzdělání, rozum, vědu

 

> Znaky směru:

 • jednotné principy a pevný řád
 • krása je v pravdě a v obrazu přírody
 • návrat k antickému umění= tvůrčí kázeň, umělecká krása, dokonalost, harmonie
 • jednoduchost a střídmost= jednoduché pojetí a uměřenost, sebekontrola, zdrženlivost, vnímání plnou myslí
 • rozumová kázeň= cit podřízen rozumu a povinnosti

 

Kniha – úvod:

 • Žánr: dobrodružný román= román má napínavý děj; román= rozsáhlé dílo, které zobrazuje životní příběhy většího počtu lidí
 • Druh: velká epika= má děj, nějaký příběh, časově posloupný děj, veršovaná i prozaická podoba.
 • Forma: próza=každý psaný text, psán běžnou a přirozenou formou a ne ve verších, kapitoly, člení se na odstavce

 

Hlavní postavy a vypravěč:

 • Robinson Crusoe- mladík, který je měšťákem. Ztroskotá na neznámém pustém ostrově. Hodně vynalézavý (nářadí), trpělivý (lov ryb) a nechybí mu ani statečnost (záchrana Pátka), touží po plavbách na moři, věřící (často se modlí), syn z anglické rodiny
 • Pátek- Robinson ho zachrání před kanibaly, poté se stanou sobě stanou hodně blízkými, Pátek je hodně učenlivý a šikovný a poté co prožije nějakou dobu s Robinsonem i civilizovaný.
  • vypravěč/lyrický subjekt:
  • sám Robinson vypráví v ich formě, využívá cizí slova

 

Děj:

Odehrává se v Anglii, kde Robinson bydlí u svého otce obchodníka z Yorku. Robinson je jeho třetí syn. Jeho otec by byl rád, kdyby jeho syn pilně studoval, ale Robinson mezitím chodí po hospodách a hledá a poslouchá historky námořníků- poté má touha cestovat jako samotní námořníci, kteří mu historky vypráví. Jeho otec tomu však rád není a snaží se mu to zakázat, neboť jeho dva bratři na moři už zahynuli. Robinson dá jeho matce a otci slib, že se na moře nikdy nevydá. Avšak po nějaké době musí Robinson odjet na obchodní jednání do města Hull. Zde potká svého starého kamaráda ze školy, který se ho snaží přemluvit, aby s ním plul do Londýna. Robinson tímto poruší slib, který rodičům slíbil a vydá se s kamarádem na lodi do Londýna. Bohužel loď zasáhne veliká bouře a loď se potopí. I když se všichni z lodi zachrání a nakonec všichni do Londýna dorazí v pořádku, si Robinson do duše vštípí, že už nikdy na žádnou loď nevstoupí. Jenže Robinson zjišťuje, že jeho dopravník mu už do Yorku odjel. Naneštěstí se seznámí s kapitánem lodi Dubbleyem, který má odplouvat do Guineie. Robinson podlehne kapitánovu vyprávění a zase se odhodlá vyplout s kapitánem. Bohužel při plavbě loď narazí na piráty, kteří Robinsona vezmou sebou a později prodají do otroctví. Robinson však z otroctví po nějakých letech uteče na portugalskou loď, která odplouvá do Brazílie. Opět narazí na velkou bouři a loď narazí a ztroskotá. Jediný Robinson se zachrání a objeví se na nějaké pevnině, která je pro něho neznámá. Robinson zjišťuje, že na ostrově je sám. Časem prozkoumá ostrov skrz na skrz a zjistí, že je tam mnoho vegetace a zvěře, kterou může lovit. Po nějaké době najde i jeskyni, kde si vybuduje svůj příbytek na ostrově, kde může spát a chránit se před bouřemi a jinými nevyzpytatelnými věcmi, které na něho na ostrově čekají. Robinson je hodně chytrý a vynalézavý, tak si sestrojí sluneční hodiny. Po nějaké době pátrání a zkoušení si vyrobí nástroje na lov. Nedaří se mu nějakou dobu jíst normální věci, neboť nemůže sehnat oheň, avšak jednou se mu to povede a začne lovit ryby, které potom jí, pije kokosovou vodu. Po delší době na ostrově najde hodně míst, kde může pěstovat plodiny, které následně může zkonzumovat. Po delší době začne Robinson chovat kozy. Jednou zachrání jednoho člověka jménem Pátek a jeho otce a jednoho španěla před kanibaly a ten je mu vděčný. Oba dva až na Pátka a Robinsona odplouvají na ostrov, odkud chtějí přivést i další španěly, kteří ztroskotali. Poté co se vrací, však oznamuje Pátkovi, že jeho otec je mrtvý, po boji s piráty, kteří prohrávají, se kapitán Anglické lodi rozhodne odjet zpět do civilizace a Robinson vezme Pátka sebou, poté co se Robinson vrací zpět domů, se dozvídá od matky, že jeho otec je už mrtvý. Robinson i Pátek si časem najdou manželky a ožení se

 

Kdy a kde se děj odehrává:

 • Kdy se děj odehrává: v Yorku když bydlí u rodičů, v Londýně při obchodní cestě, při plavbě na moři a při ztroskotání na pustém ostrově
 • Kde se děj odehrává: v Yorku, v Londýně, na moři, na pustém ostrově

 

Témata textu:

 • poukázání jak se člověku žije v civilizaci se vším po ruce. A naopak člověku, který je sám na ostrově, který pracuje jen s tím, co zachránil z lodi a co si sám vyrobí.

 

Motivy textu:

 1. proč autor asi knihu píše a co je námětem knihy:
  • aby poukázal, že se člověk nemá vzdávat
  • Inspiraci bere z příběhu námořníka Alexandera Selkirka
 2. jaké základní symbolické motivy se v textu objevují:
  • naděje- loď
  • pracovitost- obdělávání půdy, sázení plodin, chování kozy
  • vynalézavost- nářadí, kterým poté mohl třeba jíst nebo si jídlo upravovat či něco řezat či kácet..
  • přátelství- Pátek se stal jeho hodně dobrým přítelem

 

Kompoziční výstavba:

 • chronologicky = dodržení časové posloupnosti
 • 20 kapitol
 • souvětí, věty jednoduché, věty oznamovací

 

Vyprávěcí způsoby:

 • převládá popis = slohový útvar, popisujeme bytosti, věci, různé činnosti a přírodní děje
 • úkolem je vystihnout části popisovaného objektu, vlastnosti a vzájemné vztahy
 • vypravěč hodně využívá detailní popisy prostředí i postav
 • vypravování = seznamuje posluchače s příběhem či dojmem
 • na začátku je úvod, poté děj a nakonec závěr, který shrnuje dojmy, hodnotí, důsledky

 

Typy promluv:

 • Přímá řeč- ve vypravování, citace jiné osoby než vypravěč, je uzavřena v uvozovkách
 • Monology- promluva jedné postavy
 • Dialogy- rozhovor dvou a více osob

 

Jazyk:

 

Vlastní názor:

Tato kniha mě velice zaujala. Velmi důležitý a pěkný mi přišel vztah mezi Robinsonem a Pátkem. Je krásné mít přátele, na které se můžete spolehnout při jakékoliv situaci a podle mne takový kamarádský vztah měli mezi sebou. Bez přátel by to přeci nikdy nešlo. Ale také musím přiznat, že mě zaujalo to, jak byl Robinson pracovitý a schopný přežít sám na pustém ostrově. Byl velice vynalézaví a podle mě i velice silný a schopný člověk Ještě k tomu, jsme poznali způsob života v cizích zemích. Knihu bych doporučila všem, kteří mají rádi dobrodružné knihy.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!