Jana Eyrová – rozbor díla k maturitě

Kniha: Jana Eyrová

Autor: Charlotte Brontëová

Rozbor přidal(a): Petra S.

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Jana Eyrová

-napsala Charlotte Brontëová, překlad Jarmila Fastrová

-nakladatelství Pražský spisovatel, r. 1994 (originál vyšel v roce 1847)

-literární druh: epika

-Literární žánr: román

-Literární forma: próza

-Téma: životní příběh Jany Eyrové

-Motivy: láska, smutek, samota, svoboda; přemýšlení o životě, víře, správných životních hodnotách…

-Hl. myšlenka: když má člověk dobré srdce, miluje a jde si za tím, co chce, nakonec i přes spoustu překážek dosáhne štěstí

-námět: z části autorčin život (také žila v internátní škole a určitou dobu se živila jako učitelka a guvernantka, stejně jako Jana Eyrová)

– Román inspiroval řadu dalších umělců a patří k největším klenotům klasické světové literatury. O jeho významu svědčí i vznik cca 30 filmových (nejnovější z roku 2011 s Miou Wasikowskou), televizních a muzikálových adaptací.

-prostředí: viktoriánská Anglie- především internátní škola Lowood, panství Thornfield a dům Na blatech

-literárně historický kontext: v knize se objevují znaky romantismu a realismu (ten na rozdíl od romantismu snaží o objektivitu a pravdivé zachycení skutečnosti)

 

Romantismus

-konec 18. stol. – začátek 19. stol.

-klade důraz na cit, individualitu a duši (většinou citově rozervanou a trýzněnou), hrdina je často navenek ošklivý, ale krásný uvnitř, nikdo mu nerozumí, bývá znuděný životem, má záhadný původ

-časté jsou protiklady a úvahy, nešťastná láska, smutný konec

-děj se odehrává na pochmurném, tajemném, někdy až děsivém místě (staré domy, hrady, temné lesy, jeskyně, hřbitovy…)

-reakce na osvícenství a klasicismus

další autoři: Emily Brontëová (Na větrné hůrce), Charles Dickens (Oliver Twist), Victor Hugo (Bídníci), Puškin (Evžen Oněgin), Karel Hynek Mácha (Máj) a další…

romantismus v Janě Eyrové: protiklady: bohatství x chudoba; nehezcí, ale inteligentní Edward s Janou x krásné, ale namyšlené dámy

-Pochmurný Thornfield

-důraz na city

 

Charlotte Brontëová

-Tato anglická spisovatelka se narodila roku 1816.

-Byla třetí z šesti dětí, její dvě mladší sestry Emily a Anne Brontëová se staly také spisovatelkami

-Vyrůstala v chudých podmínkách, ale na svou dobu byla poměrně vzdělaná.

-Ze svých sourozenců se dožila nejvyššího věku- její 4 sestry postupně zemřely na tuberkulózu, a jediný bratr Branwell (básník a malíř) na bronchitidu posílenou drogami a silným alkoholismem

-Janu Eyrovou, její největší literární úspěch napsala pod mužským pseudonymem Currer Bell.

-Po jejím vydání se začala pohybovat v Londýně ve vznešenějším prostředí

-v roce 1855 se vdala, rok poté v 38 letech zemřela (tuberkulóza nebo tyfus)

 

Děj:

Jana Eyrová jako sirotek vyrůstá u své tety (matčiny švagrové), která ji nenávidí. Aby se jí zbavila, pošle ji do Lowoodské internátní školy, kde se Janě i přes chudé podmínky dostává slušného vzdělání. Přežije zde tyfovou epidemii a po dokončení školy zůstane 2 roky jako učitelka. Odtud po podání inzerátu odchází do panství Thornfield, kde pracuje jako učitelka a vychovatelka malé Adélky, schovanky pana Rochestra. Jana a Edward Rochester se do sebe zamilují, ve svatební den se ale Jana dozvídá, že je dlouhé roky ženatý a jeho šílená manželka dokonce dlouhé rok tajně žije v Thornfieldu. Nešťastná Jana odchází, shodou náhod se setká se svými příbuznými, kteří se o ni postarají a zachrání jí život, chvíli působí jako učitelka ve vesnické škole, nakonec se z ní stane bohatá dáma (zdědí peníze po svém strýci z Madeiry). Jednoho dne se rozhodne navštívit pana Rochestra, protože ho musela opustit bez rozloučení. Dozví se, že Thornfield byl pří požáru srovnán se zemí, šílená Berta Rochestrová zemřela, Rochester sice žije, ale je slepý a přišel o ruku. Jana ho vyhledá a i přesto, že oslepnul, se za něj provdá. Edwardovi se ale nakonec zrak vrátí a narodí se jim syn.

 

Postavy:

  • Jana Eyrová – umělecky nadaná, inteligentní, skromná, duchaplná, citlivá, hodná, intuitivní, prozíravá, upřímná
  • Edvard Rochester – silný, vášnivý, prudký, vznětlivý, chytrý, zkušený, panovačný, energický

 

-Další postavy:

  • paní Reedová (Jany neoblíbená teta), Helena Burnsová (kamarádka z Lowoodu), slečna Tempová (představená Lowoodu, pro Janu vzor a něco jako náhradní matka), Adélka (Janina žačka, z Francie), paní Fairfaxová (hospodyně v Thornfiledu), paní Rochestrová, Jan Křtitel Rivers, Diana, Marie (Janin bratranec a sestřenice)

 

Kompozice: text chronologický, rozdělený do 38 kapitol (+vysvětlivky)

 

Jazykový rozbor: spisovný jazyk, ich forma, vyskytují se věty ve francouzštině (protože Adélka je z Francie)

 

,,Nejsem hloupá´´   – přímá řeč

Upírajíc-přechodník přítomný

Dokážu-několika slovy.  – výpustka

Nemáš nikoho, kdo by z tebe vypustil oheň, který v sobě máš – metafora

Ačkoli na tebe láska čeká- personifikace

Neuděláš ani krok- metonymie

Nejsladší cit: epiteton ornans

Lenoška- archaismus

Pak vytáhla černou dýmku-pleonasmus

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!