Evžen Oněgin – rozbor díla k maturitě (2)

Kniha: Evžen Oněgin

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Rozbor přidal(a): Nikolas127

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor:

 • Rus
 • pocházel ze starého šlechtického rodu
 • vynikající vzdělání
 • sympatizoval s děkabristy – vůdci povstání, chtěli sesadit cara a zavést konstituci
 • výbušný, otevřený, říkal, co si myslí – spor s carem – vyhnanství na Kavkaz, nový car – návrat do Patrohradu
 • brzká smrt (38 let) – souboj o ženu

 

Kontext doby:

 • polovina 19. století
 • umělecký směr = romantismus – klade důraz na svobodu jednotlivce i národů, na výjimečnost hrdiny, autoři provokovali a nerozuměli si s okolím, jejich hrdinové taky proti něčemu bojovali, velká citovost – láska obvykle nešťastná, nedostupná a dramatická, typická doba – středověk, typické prostředí – příroda, noc, bouřka, exotika, typické mísení žánrů – lyricko-epická povídka (byronská), dramatická báseň (drama a lyrika, forma dialogu), balady a romance (lyrika a epika)
 • směr: Rusko – Lermontov (Hrdina naší doby, Démon), Francie – Viktor Hugo (Chrám matky boží v Paříži, Bídníci), Alexander Dumas (Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo), Stendhal (Červený a černý, Kartouza parmská), Anglie: Walter Scott (Wawerly, Ivanhoe), George Gordon Byron (Childe Haroldova pouť, Lara, Manfred), sestry Brönteovy (Ch – Jana Eyrová, E – Na větrné hůrce)
 • žánr: román ve verších – G. G. Byron – Don Chuan, ČR – Josef Svatopluk Machar – Magdalena
 • téma: postava typu „zbytečného člověka“ – Lermontov (Hrdina naší doby)

 

Kontext autora:

 • psal poezii, prózu i drama
 • poezie – lyrika a epika (poemy = lyricko-epické skladby – inspirace byronem) – Kavkazský zajatec, Cikáni
 • próza – povídky a kratší prózy s historickou tematikou (Kapitánská dcerka)
 • někdy i moderní z prostředí šlechty (Piková dáma)
 • drama – Boris Godunov

 

Druh: epika

Žánr: román

Forma: próza (román ve verších)

 

Téma: neopětovaná láska, aristokratická společnost, promarnění lidský život, smysl života

 

Doba a prostředí: 19. století, ruská vesnice a Moskva

 

Hlavní postavy:

Evžen Oněgin – znuděný mladý šlechtic, společenský, vzdělaný, chodil na společenské akce, hrál si se ženami, to ho později omrzelo – nuda, splín, po zločinu, který spáchal je nešťastný

Taťána – citlivá, upřímná, důvěřivá, skromná dívka, namiluje se do Evžena, na konci noblesní, duchaplná

Olga – její sestra, společenská, veselá, energická

Lenskij – mladý básník, snílek, žárlivec, vášnivý

 

Základní zápletka:

Oněgin přijíždí na venkov ujmout se dědictví po zemřelém strýci, je znuděn společenským životem. Seznámí se s Lenským, který ho zavede do rodiny Larinových, kde se do Oněgina zamiluje Taťána a napíše mu dopis. Oněgin jí odmítá (nehledá lásku, nechce se vázat, radí jí, ať se příště ovládá, až se zamiluje). Při Taťániných jmeninách schválně flirtuje s Lenského snoubenkou Olgou a je jím vyzván na souboj, v němž je Lenský zabit. Olga se provdá, Taťána odjede s matkou do Moskvy. Po letech ji Oněgin potká v Petrohradu jako přední dámu společnosti, touží po ní, píše jí dopisy, bez odezvy, navštíví ji a vyzná ji lásku, ona ho ale odmítne, i když ho stále miluje a zůstane věrná.

 

Jazykové prostředky:

 • Oněginská strofa – 14 veršů
 • schéma rýmu – abab – střídavý -> ccdd – sdružený -> effe – obkročný -> gg
 • poetismy, apoziopeze, anafory, řečnické otázky, personifikace, cizí slova (německá, francouzská, latinská), archaismy
 • zrcadlová kompozice (Oněgin – Lenkij, Olga – Taťána, město – vesnice)
 • kompozice – chronologická, 8 hlav


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!