Bylo nás pět – rozbor díla k maturitě

Kniha: Bylo nás pět

Autor: Karel Poláček

Rozbor přidal(a): Sašenka

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Autor: Karel Poláček

Další autorova díla:

Michelup a motocykl, Muži v offsidu, Edudant a Francimor

 

Bylo nás pět

Žánr

humoristický román

 

Bližší zařazení

– Poláček dílo napsal roku 1943 krátce před odchodem do Terezína

– vydáno posmrtně roku 1946

– meziválečná literatura

demokratický proud

– jedním z nejvýznamnějších česky píšících humoristů

další autoři:

Ernest Hemingway, Antoine de Saint Exupery, Karel Čapek

 

Charakteristika díla

– částečně autobiografické (autor vzpomíná na své dětství na maloměstě)

– roku 1994 byl podle knihy natočen stejnojmenný seriál

– autor napsal v nejhorších chvílích svého života

– bál se transportu do koncentračního tábora, a aby zahnal smutek, napsal knihu o svém dětství

– v knize jdou dobře rozlišit roční období

– s nimi jsou spojeny určité tradice a zvyky (podzim – pouštění draka, …)

 

Hlavní postavy

Petr Bajza – veselý, rošťák, inteligentní, má velikou představivost, syn majitele smíšeného zboží

Antonín Bejval – „vynálezce“, hodně si o sobě myslí, lakomý, syn majitele povoznictví

Čeněk Jirsák – nábožný, rád sbírání hříchy ke svaté zpovědi, ješitný, přezdívaný Krakonoš

Éda Kemlink – syn úředníka z berního úřadu, velmi chytrý, má psa Pajdu

Josef Zilvar – z chudobince, starší než ostatní, několikrát propadl, kouří, vede dospělé řeči, statečný, syn válečného invalidy a „vrchního“ žebráka

tatínek Bajza – majitel obchodu se smíšeným zbožím, přísný, ale zároveň i laskavý, drží kasu

maminka Bajzová – hodná, rozumná, často zmírňuje tatínkovu přísnost

Kristýna – služka, pochází z Rampuše (odtud Rampepurda), bláznivá, všemu se směje, strach z myší

Eva Svobodová – dcera cukráře, Péťa ji má rád, nosí Péťovi z cukrářství dobroty

pan Fajst – zahořklý starý mládenec, milovník starých mravů

Vařekovi – příbuzní Bajzů, lakomci, závistivci, nikomu nic nepřejí, vlastní obchod s galanterií

Jakub – pracuje u Bejvalů v povoznictví, silný chlap, moc řečí nenadělá, chlapci ho obdivují

 

Doba děje

za První republiky

 

Místo děje

neurčené maloměsto, nejspíše však Rychnov nad Kněžnou v němž Poláček vyrůstal

 

Tématický plán

Celkové téma: život na maloměstě komicky zkreslený pohledem dětí

Hlavní téma: příběh Péti Bajzy

Vedlejší téma: životy ostatních kluků

 

Kompoziční plán

počet částí: bez kapitol, pouze graficky odděleno

postup: chronologický

ich forma

 

Jazykový plán

Jazyk

Mísí se nespisovný a hovorový jazyk se spisovným.

nářečí, díky kterému je jazyk občas trošku nesrozumitelný

– opakem je jazyk až přehnaně spisovný, který Péťa používá, když se snaží napodobit řeč dospělých

– slova expresivní (kulit vočadla)

– slova krajového lidového dialektu (prauda, nýčko)

– obecná čeština

– uličnická hantýrka (abysem, dolejzal)

– nářečí (levolvér, doučata)

– germanismy (šamstr, kvelb)

– časté používání spojek přičemž, jelikož, pročež

 

Figury a tropy

výčet – ono to ustavičně piští, běduje, kvičí, mumlá, bručí, chechtá se a chrochtá, zpívá a brečí

metonymie – národ se procházel

nadsázka – asi milión nebo sto slonů

personifikace – nemravný zápach

archaismus – milostpaní

 

Věty

jednoduché věty i souvětí, přímá řeč

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!