Báječná léta pod psa – rozbor díla k maturitě

Kniha: Báječná léta pod psa

Autor: Michal Viewegh

Rozbor přidal(a): Domecek

Vloženo na: Studijni-svet.cz

 

 

 

 

Obecná charakteristika díla

  • Literární druh: epika
  • Literární žánr: román
  • prozaické dílo, příběh s bohatým dějem, mnoho epizod a postav
  • Literární směr: lit. 2. pol. 20. století (dílo z roku 1992)
  • od sametové revoluce r. 1989 tzv. polistopadová tvorba – zrušení úřední cenzury; spojení tří proudů moderní literatury: exilová, domácí opoziční (samizdat) a oficiální; čeština jako národní jazyk; experimenty s jazykem a kompozicí
  • v díle: zesměšnění komunismu, experimentální linie vyprávění

 

Organizace jazykových prostředků

Stylistická charakteristika:

  • vyprávění; svižné dialogy, autobiografické prvky
  • jazyk je živý, spisovný, ale v přímé řeči často hovorový

 

Slovní zásoba:

  • hovorový jazyk s občasným užitím ostřejších výrazů až vulgarismů
  • anglické a německé výrazy

 

Tematická výstavba

Téma:

–        autor prostřednictvím hlavní postavy zachycuje své vlastní dospívání za komunistického režimu, o kterém píše satiricky a s humorem

 

Vypravěč:

–        protagonista Kvido, místy však příběh vypráví někdo jiný – užita je er–forma

–        v části knihy se zápisky z Kvidova deníku je užita ich-forma

 

Děj:

Vše začíná narozením protagonisty Kvida, a to přímo na divadelním jevišti. Žije se svým otcem a matkou v Praze až do doby, kdy ji obsadí sovětská vojska. Rodina se ve snaze utéct před politickými tlaky rozhodne odstěhovat do Posázaví, kde doufají v poklidný život. Ve škole Kvido pozná svou první a celoživotní lásku Jarušku. Protože je Kvido velmi nadaný hoch, brzy se stane pro svůj recitátorský talent oblíbencem ředitelky školy – paní Šperkové, čímž nevědomky dopomůže své rodině k lepšímu bydlení. Brzy ke Kvidovi přibydou další rodinní příslušníci: bráška Paco a fena německého ovčáka Něha. Protože Kvidův otec odmítá vstoupit do KSČ, nemůže získat povýšení v práci a ani žádná další vylepšení situace pro sebe a svou rodinu. Posléze se z toho začne psychicky hroutit, což vyděsí Kvidovu maminku, která se rozhodne Kvida pověřit nelehkým úkolem – zajistit otci vnuka a tím ho rozptýlit. Nakonec vše zachraňuje až revoluce z roku 1989, díky které dojde k rozpadu totalitního režimu a Kvidovu otci se konečně podaří získat slušné zaměstnání a znovu nalézt klid.

 

Kompozice:

–        retrospektivní, na konci příběhu chronologická

–        prolínání dvou rovin, kdy do retrospektivních pasáží vstupuje svými poznámkami vypravěč nebo redaktor ze „současnosti“

–        kniha také obsahuje zápisky z Kvidova deníku, které jsou psány ich formou

–        některé pasáže jsou psány jako divadelní scénář, v příběhu se objevují také úryvky z básní

–        důležité jsou komentáře hlavního hrdiny k jednotlivým událostem

 

Doba děje:  1968 – 1989

–        od doby okupace a normalizace až po sametovou revoluci

 

Místo děje: Československo – Praha a městečko Sázava

 

Společensko – historické pozadí

–        zhroucení komunismu, mizí státní kontrola

–        nové ideály demokratické společnosti

–        obnova kulturních kontaktů se světem

–        uvolnění politických tabu

–        velká komercializace

 

Vlivy na dílo: život za komunismu

–        náměty hledá v osobním životě

 

Další autorova tvorba:

–        Báječná léta s Klausem – volné pokračování, Výchova dívek v Čechách, Román pro ženy, Román pro muže, Účastníci zájezdu,…

Inspirace: dílo bylo několikrát zfilmováno a zdramatizováno

 

Kririka:

–        r. 1997 vznikl stejnojmenný film od režiséra Petra Nikolaeva

–        román zpočátku nechtělo žádné nakladatelství vydat

–        původní název knihy zněl Kvidova rodina

–        Viewegh nakonec za knihu obdržel cenu Jiřího Ortena (1993)

–        prodalo se přes 120 000 výtisků

–        nejčtenější český spisovatel

 

Autor Michal Viewegh

–        prozaik, fejetonista a publicista

–        autor společenských románů a parodických próz

–        na UK vystudoval češtinu a pedagogiku, poté působil jako učitel na ZŠ

–        později se stal redaktorem nakladatelství Český spisovatel

–        od roku 1995 působí jako spisovatel z povolání


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: